Lokalizačne analýzy

Projekt slúži ako východisko pre rozhodovanie o kvantitatívnej expanzii zákazníka.

Vyhodnocuje spádové oblasti existujúcich predajní alebo potenciálnych predajní. Hodnotí situáciu v spádovej oblasti a vyhodnocuje riziká expanzie v konkrétnej oblasti.

Projekt zahŕňa:

  • určenie spádových oblastí existujúcich alebo plánovaných predajní
  • analýza spádových oblastí (sociodemografia, kúpna sila, spotrebiteľský potenciál, MO tržby)
  • analýza konkurenčných prevádzok v spádových oblastiach
  • trhový potenciál spádovej oblasti

CIEĽOM projektu je podať komplexnú odpoveď o konkurenčnom prostredí v spádovej oblasti. Na základe uvedených údajov viete zvážiť návratnosť investícií, lepšie spoznáte danú oblasť a budete schopní relatívne presne odhadnúť dosiahnuté tržby.

CENA: úzko súvisí s počtom lokalizačných analýz ako i veľkosťou spádových oblastí. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

 

Newsletter

Ak chcete dostávať najnovšie novinky, zadajte svoju e-mailovú adresu:

Kontakt

Brief s.r.o 
VIENNA GATE
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

Info:
+421 948 148 111
+421 915 555 505
info@brief.sk