Merchandising controls

MC predstavuje celkovú kontrolu Vašich merchandisingových aktivít. Jej cieľom je vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu kontrolu:

 • fyzickej prítomnosti tovaru na predajni
 • umiestnenia tovaru (kvalita merchandisingu)
  • pozícia v regáli
  • druhotné vyloženie tovaru
  • počet facesov
  • hodnotenie v porovnaní s konkurenciou
  • cenovky tovaru
  • prítomnosť POS materiálov
  • dodržanie FIFO
  • čistota balení
  • správna komunikácia tovaru (etiketou vpred)
 • množstva vyloženého tovaru (kvantita merchandisingu)
  • počet ks tovaru
  • nachádzajú sa pri kontrole v regáli prázdne miesta?

Na záver obdržíte report kde bude uvedené záverečné ohodnotenie merchandisingu, fotgrafia sortimentu s dátumom a časom kontroly.

Optimálna periodicita kontroly je aspoň 2x mesačne. Netreba zabudnúť, že na optimálne zhodnotenie kvality merchandisingu je potrebné monitorovať prácu jednotlivých merchandiserov. Merchandising nie je len vykladanie tovaru, je to práca s tovarom.

Sami máte možnosť zvoliť si veľkosť kontroly. Kontroly sú realizované na rôznych miestach na základe Vášho výberu, tzn. že si môžte vybrať len jeden obchodný reťazec (napr. Tesco), alebo viac, resp. všetky obchodné reťazce, kde sa Váš produkt nachádza.

Hlavné výhody:

 • časová úspora pre Vás a Váš obchodný tím
 • nezavislé a expertné výsledky
 • odstránenie všetkých skreslení spôsobených "nadštandardnými vzťahmi"
 • nižšia cena v porovnaní s nákladmi pri kontrole vo vlastnej réžií

CENA: Je úzko spojená s rozsahom Vášho sortimentu ako aj s počtom kontrolovaných reťazcov. V prípade ak máte záujem, kontaktujte nás a veľmi radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

 

Newsletter

Ak chcete dostávať najnovšie novinky, zadajte svoju e-mailovú adresu:

Kontakt

Brief s.r.o 
VIENNA GATE
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

Info:
+421 948 148 111
+421 915 555 505
info@brief.sk